Taxi ở Nghệ An - Danh bạ taxi - Tin tức - noibaiservices.com

We drive, you relax !

Tại sao chọn chúng tôi

  • Xe đẹp , nhiều xe , giá cả hợp lý.
  • Lái xe chuyên nghiệp , thân thiện , yêu nghề.
  • Tổng đài làm việc 24/7
  • Dịch vụ uy tín , chất lượng
  • Luôn có điều hành trực đón khách giờ hành chính tại sân bay.

Taxi ở Nghệ An

ANBASCO (Andy Noibai Airport Services Company ) cung cấp tới quý khách danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Nghệ An

 

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện có khoảng trên 700 xe taxi trong đó 3 hãng taxi lớn nhất là: taxi Mai Linh, taxi Vạn Xuân và taxi Vinaxu đang hoạt động và tập trung chủ yếu tại khu vực thành phố Vinh. Trong đó, taxi Mai Linh là hãng có số lượng đầu xe nhiều nhất và có chi nhánh ở cả thành phố Vinh, Cửa Lò, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thái Hòa (Tổng đài taxi Mai Linh tại Vinh, Nghệ An: 038.3.57.57.57).

 

Danh bạ các hãng taxi ở Vinh, Nghệ An

 

Taxi Mai Linh (Vinh, Cửa Lò, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thái Hòa) 038.3.57.57.57

Taxi Mai Linh (Diễn Châu, Nghệ An) 038.3.788.788

Taxi Mai Linh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) 038.3.819.819

Taxi Vạn Xuân 038.3.98.98.98

Taxi Vinaxu 038.3.699.699

Taxi Mekong 038.3.93.93.93

Taxi An Bình Tâm 038.3.828.828

Taxi Vinh 038.3.84.84.84

Taxi Thanh Chương 038.3.87.87.87

Taxi Thành Vinh 038.8.500.909

Số điện thoại các hãng taxi tải ở Vinh, Nghệ An

 

Taxi tải Thành Vinh (chi nhánh của taxi tải Thành Hưng tại Vinh, Nghệ An) 038.3.515.515

038.8.668.668

 

Taxi tải Thành Nam 0982.503.062

0915.456.887